DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

thietkewebvuongthanh

Ứng Dụng Mobile

Ngày nay các doanh nghiệp ý thức được muốn giành lợi thế cạnh tranh cần phải cung cấp cho khách hàng các dịch vụ nhanh chóng, chất lượng và tiên tiến. Vì vậy ngày càng có nhiều người lựa chọn các giải pháp di động. Công nghệ di động nhanh, tiện lợi, và phổ biến cho phép mọi người, từ nhân viên, quản lý hay khách hàng... làm việc cùng nhau.

Phát Triển Ứng Dụng IOS

VƯƠNG THÀNH GROUP hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn và phát triển ứng dụng di động trên tất cả các platform IOS, Android, Blackberry, Windows Mobile . Chúng tôi cung cấp cho bạn giải pháp toàn diện từ thiết kế ý tưởng đến thực hiện, kiểm soát chất lượng, đưa vào sử dụng, nâng cấp và bảo trì ứng dụng .
thietkewebvuongthanh
thietkewebvuongthanh

Phần mềm quản lý

Vương Thành hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn và phát triển phần mềm quản lý như phần mềm quản lý khách hàng (CRM), phần mềm quản lý kho, phần mềm quản lý khách sạn, phần mềm bán hàng... cho các doanh nghiệp tại Việt Nam, Singapore, Mỹ, Châu Âu và Bắc Mỹ.
thietkewebvuongthanh

Ứng Dụng Mobile

Ngày nay các doanh nghiệp ý thức được muốn giành lợi thế cạnh tranh cần phải cung cấp cho khách hàng các dịch vụ nhanh chóng, chất lượng và tiên tiến. Vì vậy ngày càng có nhiều người lựa chọn các giải pháp di động. Công nghệ di động nhanh, tiện lợi, và phổ biến cho phép mọi người, từ nhân viên, quản lý hay khách hàng... làm việc cùng nhau.
thietkewebvuongthanh

Phát Triển Ứng Dụng IOS

VƯƠNG THÀNH GROUP hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn và phát triển ứng dụng di động trên tất cả các platform IOS, Android, Blackberry, Windows Mobile . Chúng tôi cung cấp cho bạn giải pháp toàn diện từ thiết kế ý tưởng đến thực hiện, kiểm soát chất lượng, đưa vào sử dụng, nâng cấp và bảo trì ứng dụng .
thietkewebvuongthanh

Phần mềm quản lý

Vương Thành hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn và phát triển phần mềm quản lý như phần mềm quản lý khách hàng (CRM), phần mềm quản lý kho, phần mềm quản lý khách sạn, phần mềm bán hàng... cho các doanh nghiệp tại Việt Nam, Singapore, Mỹ, Châu Âu và Bắc Mỹ.